sportbetalingen.nl

Sportbetalingen.nl handelt iDeal betalingen af voor een aantal sportbonden en verenigingen in Nederland. Sportbetalingen.nl is een handelsnaam van Money & Fishes B.V. en staat ingeschreven in het register van vrijgestelde betaaldienstverleners bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast heeft Money & Fishes B.V. een iDeal certificaat van Currence iDeal B.V., de eigenaar van iDeal en toezichthouder op iDeal.

Money & Fishes B.V. is ook bekend van mrbillie.nl

Voor verdere vragen, kun je contact opnemen met onderstaande gegevens.